Haags Ontmoeten Bario

In wijkcentrum Bario organiseren de HaagseBeppies de activiteiten voor Haags Ontmoeten. Vanaf 15.00 bent u welkom voor koffie/thee en een spelletje. Om 17.00 gaan we aantafel. Opgeven voor een maaltijd kan viahaagsebeppies@gmail.com. Een maaltijd kost€3,-. Op...

Haags Ontmoeten De Bron

Een plek in de kom van Loosduinen waaral jaren een gezellige samenkomst is vanbuurtgenoten en van mensen die een kijkjekomen nemen in de kringloopwinkel. Een plekvan ontmoeting, samen optrekken en goedegesprekken. Tijd voor een kopje koffie,spelletje en en twee keer...

Haags Ontmoeten De Hyacint

Wijkcentrum de Hyacint in Segbroek is eengezellige locatie waar u als buurtbewonermeer dan welkom bent. Op deze locatie is ereen open inloop en kunt op een laagdrempelige manier andere wijk- en buurtgenotenontmoeten. Vaste vrijwilligers zorgen voorontvangst en...

Haags Ontmoeten Schroeder Torenstraat

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroedervan der Kolk aan de Torenstraat. Vanmaandag tot en met vrijdag is er gratis eenthemawandeling die met (digitale) routekaarten te volgen zijn. Langs de route krijgt uinformatie over...

Haags Ontmoeten Oostduin

Oostduin opent speciaal voor HaagsOntmoeten één keer per week de bibliotheek.Een prachtige ruimte direct naast hetwoonzorgcentrum met een geheel eigeningang. Elke dinsdag is een activiteitenbegeleider aanwezig voor een goed gesprek,creatieve activiteiten...