Haags Ontmoeten Dekkersduin

Een mooie locatie in Bohemen waar we alsHaags Ontmoeten inspelen op al de verschillende verhalen, ervaringen en verlangens vanmensen uit de wijk. U kunt ook bij ons terechtwanneer u vragen heeft over mantelzorg vooruzelf of voor anderen. We hebben een diversprogramma,...

Haags Ontmoeten Jonker Frans

Via de ingang aan de zijkant van het gebouwwordt u welkom geheten door beleiders vanHaags Ontmoeten. Bezoekers komen uit dewijk, maar ook verdeeld over de stad. Menontmoet elkaar door wat te eten en tedrinken, een bingo, het lezen van geschriftenof door het bespreken...

Haags Ontmoeten Tabitha

Tabitha in stadsdeel Loosduinen is onderdeel van Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets...

Haags Ontmoeten Hoge Veld

WZH Hoge Veld in stadsdeel Escamp is onderdeel van Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets...

Haags Ontmoeten Waterhof

WZH Waterhof in stadsdeel Escamp is onderdeel van Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets...