Een levendige Haags Ontmoeten huiskamer
en ontmoetingscentrum in Leyenburg. Een
deel van de groep kwam voorheen samen in
Swaenehove maar inmiddels hebben er zich
al andere wijkbewoners aangesloten voor een
kopje koffie, schaterlachen, een spelletje,
knutselen en de broodnodige beweging.

Openingstijden
U bent welkom op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.30 uur.