Een mooie plek in de Gaarden, waar samen
met de bezoekers plannen worden gemaakt
voor bijvoorbeeld creatieve uitingen,
geheugenspelletjes en beweging. Ook is er
een gezellige bingo of een optreden.

Openingstijden
U bent welkom van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.