Haags Ontmoeten Tabitha

Tabitha in stadsdeel Loosduinen is onderdeel van Haags Ontmoeten. Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. U kunt er samen iets...

Haags Ontmoeten HVP ZORG/ZORG SAMEN

Een plek in Bouwlust/Vrederust waar er naastgezelligheid en een lunch ook activiteitenzijn zoals beweging, breien, een moestuin en een tuin met kippen. HVP Zorg Samen verwelkomt ouderen meteen migrantenachtergrond. De medewerkersspreken de Turkse taal voor hen...

Haags Ontmoeten Huize Eykenburg

In huize Eykenburg is een prachtige ruimtewaarin wijkbewoners worden ontvangen enwaar allerlei activiteiten plaatsvinden. U alsbezoeker bepaalt het programma. U bent dehele dag welkom, maar een uurtje aansluitenis ook heel goed mogelijk. U hoeft zichhiervoor niet aan...

Haags Ontmoeten Leidschenveen

Haags Ontmoeten is in Leidchenveen gevestigd in het wijkcentrum dat gelegen is aan de rand van het winkelcentrum. Iedereen is van harte welkom. We beginnen altijd met koffie en een praatje. Daarna worden er spelletjes gespeelt of doen we een (creatieve) activiteit. De...

Haags Ontmoeten Volendamlaan

Een levendige Haags Ontmoeten huiskameren ontmoetingscentrum in Leyenburg. Eendeel van de groep kwam voorheen samen inSwaenehove maar inmiddels hebben er zichal andere wijkbewoners aangesloten voor eenkopje koffie, schaterlachen, een spelletje,knutselenen de...