Haags Ontmoeten Bamboe

Een plek in Morgenstond, vlakbij het winkelcentrum van de Leyweg en gevestigd in hetKindcentrum Bamboe. In de woonkamer vanHaags Ontmoeten Bamboe wordt iedereenverwelkomt met verse koffie of thee,geserveerd met een koekje en een gezelligpraatje, tegen een kleine...

Haags Ontmoeten Bario

In wijkcentrum Bario organiseren de HaagseBeppies de activiteiten voor Haags Ontmoeten. Vanaf 15.00 bent u welkom voor koffie/thee en een spelletje. Om 17.00 gaan we aantafel. Opgeven voor een maaltijd kan viahaagsebeppies@gmail.com. Een maaltijd kost€3,-. Op...

Haags Ontmoeten De Bron

Een plek in de kom van Loosduinen waaral jaren een gezellige samenkomst is vanbuurtgenoten en van mensen die een kijkjekomen nemen in de kringloopwinkel. Een plekvan ontmoeting, samen optrekken en goedegesprekken. Tijd voor een kopje koffie,spelletje en en twee keer...

Haags Ontmoeten Uitzicht

Op locatie Uitzicht in Segbroek, naast debosjes van Pex, wordt er van alles georganiseerd op creatief gebied, maar een kop koffieof een nieuw sociaal contact opdoen behoortnatuurlijk ook tot de mogelijkheden. U bentvan harte welkom aan de Zonnebloemstraat383....

Haags Ontmoeten Bezuidenhout

Wijkcentrum Bezuidenhout heeft een royaleontmoetingsruimte voor de activiteiten vanHaags Ontmoeten. Er is een open inloop en ukomt en gaat op uw eigen tijd, doet al danniet me aan een creatieve activiteit, leest(samen) de krant of doet een spelletje. U trefter wijk-...