Haags Ontmoeten Leidschenveen

Haags Ontmoeten is in Leidchenveen gevestigd in het wijkcentrum dat gelegen is aan de rand van het winkelcentrum. Iedereen is van harte welkom. We beginnen altijd met koffie en een praatje. Daarna worden er spelletjes gespeelt of doen we een (creatieve) activiteit. De...

Haags Ontmoeten Volendamlaan

Een levendige Haags Ontmoeten huiskameren ontmoetingscentrum in Leyenburg. Eendeel van de groep kwam voorheen samen inSwaenehove maar inmiddels hebben er zichal andere wijkbewoners aangesloten voor eenkopje koffie, schaterlachen, een spelletje,knutselenen de...

Haags Ontmoeten Octopus

In Octopus is er op maandag een specialegroep voor Surinaams-Hindoestaansevrouwen die elkaar ontmoeten. Samenwordt er onder begeleiding een activiteitnaar keuze gedaan. Openingstijden:U bent welkom op maandag tussen 08.30 – 12.30 uur.

Haags Ontmoeten Jeugdhaven

Op locatie de Jeugdhaven staat de koffie klaarvoor buurtbewoners. Als bezoeker van HaagsOntmoeten bepaalt u zelf wat u doet. U kuntsamen koffie drinken en een praatje maken,meedoen aan een gezelschapsspel of kiezenvoor een creatieve activiteit. U kiest waar uzin in...

Haags Ontmoeten Rivierenbuurt

Deze centraal gelegen locatie in de Rivierenbuurt is dagelijks geopend. Op maandag endonderdag zijn er activiteiten voor ouderenmet een Chinese achtergrond. Samen met debezoekers bepalen we de activiteiten en is ervoor elk wat wils.  Openingstijden:U bent welkom...