Haags Ontmoeten Schroeder Torenstraat

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroedervan der Kolk aan de Torenstraat. Vanmaandag tot en met vrijdag is er gratis eenthemawandeling die met (digitale) routekaarten te volgen zijn. Langs de route krijgt uinformatie over...

Haags Ontmoeten Schroeder Loosduinsekade

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroeder vander Kolk aan de Torenstraat. Van maandag toten met vrijdag is er gratis een themawandeling die met (digitale) routekaarten te volgenzijn. Langs de route krijgt u informatie...

Haags Ontmoeten Schroeder Kerketuinenweg

Een unieke plek in de wijk Kerketuinen waarhet een in- en uitloop is voor de kringloopwinkel die hier gevestigd is. Het Buurthuis isgerealiseerd in een apart gereserveerde ruimtewaar verhalen worden gedeeld, spelletjesworden gedaan, kopjes koffie en zelf meegenomen...

Haags Ontmoeten Jeugdhaven

Op locatie de Jeugdhaven staat de koffie klaarvoor buurtbewoners. Als bezoeker van HaagsOntmoeten bepaalt u zelf wat u doet. U kuntsamen koffie drinken en een praatje maken,meedoen aan een gezelschapsspel of kiezenvoor een creatieve activiteit. U kiest waar uzin in...

Haags Ontmoeten Bezuidenhout

Wijkcentrum Bezuidenhout heeft een royaleontmoetingsruimte voor de activiteiten vanHaags Ontmoeten. Er is een open inloop en ukomt en gaat op uw eigen tijd, doet al danniet me aan een creatieve activiteit, leest(samen) de krant of doet een spelletje. U trefter wijk-...