In huize Eykenburg is een prachtige ruimte
waarin wijkbewoners worden ontvangen en
waar allerlei activiteiten plaatsvinden. U als
bezoeker bepaalt het programma. U bent de
hele dag welkom, maar een uurtje aansluiten
is ook heel goed mogelijk. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. 

Openingstijden:
U bent welkom op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10:00 – 16:00 uur.