Haags Ontmoeten Wayaca

Op de donderdag ontmoeten Caribischemannen uit de buurt elkaar. Een gezelligsamenzijn als mannen onder elkaar met eenkopje koffie of thee gevolgd door diverseactiviteiten. Op vrijdag is er ontmoeten voorCaribische dames. Naast leuke activiteitenwordt er ook...

Haags Ontmoeten De Burcht

In de Burcht zijn er verschillende Haags Ontmoeten groepen. Maandag tussen 13.00 en 17.00 uur ontmoeten Turkse vrouwen elkaar met creatieve activiteiten en voorlichtingsmomenten. Op dinsdagmiddag zijn er twee groepen: van 13.00 uur tot 15.00 uur ontmoeten Marokkaanse...

Haags Ontmoeten Moerwijks Trefpunt

Een levendige locatie in Moerwijk. In eenwijkcentrum en naast een school. Er wordtveel gewandeld en verschillende activiteitenworden georganiseerd met andere organisaties in de wijk maar het is ook de plek voor‘gewoon’ gezelligheid en een praatje...

Haags Ontmoeten Oostduin

Oostduin opent speciaal voor HaagsOntmoeten één keer per week de bibliotheek.Een prachtige ruimte direct naast hetwoonzorgcentrum met een geheel eigeningang. Elke dinsdag is een activiteitenbegeleider aanwezig voor een goed gesprek,creatieve activiteiten...

Haags Ontmoeten De Hyacint

Wijkcentrum de Hyacint in Segbroek is eengezellige locatie waar u als buurtbewonermeer dan welkom bent. Op deze locatie is ereen open inloop en kunt op een laagdrempelige manier andere wijk- en buurtgenotenontmoeten. Vaste vrijwilligers zorgen voorontvangst en...