Sewa Bhawan is een levendige locatie
in Laak. We ontmoeten elkaar, wisselen
ervaringen uit en er zijn (beweeg)activiteiten
en voorlichtingen. Samen eten is een
belangrijk onderdeel van de ontmoetings- U bent welkom momenten. 

Openingstijden:
U bent welkom op maandag en donderdag tussen 13.00 – 17.00 uur, dinsdag tussen 11.00 – 15.00 uur en zondag tussen 14.00 – 18.00 uur