Oostduin opent speciaal voor Haags Ontmoeten één keer per week de bibliotheek.
Een prachtige ruimte direct naast het woonzorgcentrum met een geheel eigen
ingang. Elke dinsdag is een activiteitenbegeleider aanwezig voor een goed gesprek,
creatieve activiteiten of een wandeling. 
Samen met de andere bezoekers van Haags Ontmoeten wordt hier inhoud gegeven aan
het programma. Een fijne aanvulling in de wijk! 

Openingstijden:
U bent welkom op dinsdag tussen 10.00 – 15.00 uur.