Oostduin opent speciaal voor Haags
Ontmoeten één keer per week de bibliotheek.
Een prachtige ruimte direct naast het
woonzorgcentrum met een geheel eigen
ingang. Elke dinsdag is een activiteitenbegeleider aanwezig voor een goed gesprek,
creatieve activiteiten of een wandeling.
Samen met de andere bezoekers van Haags
Ontmoeten wordt hier inhoud gegeven aan
het programma. Een fijne aanvulling in de
wijk! 

Openingstijden:
U bent welkom op dinsdag tussen 10.00 – 15.00 uur.