Vanuit wijkcentrum Mariahoeve wordt er
dagrecreatie aangeboden voor ouderen
vanaf 65 jaar. Denk bijvoorbeeld aan het
samen bespreken van het nieuws van de dag,
geheugentraining of tekenen en schilderen.
Daarbij is er ruimte voor eigen inbreng.
Een belangrijk en gezellig onderdeel is de
gezamenlijke lunch en samen bewegen.
Uiteraard is er ook ruimte voor eigen inbreng.
Wij vinden het belangrijk dat de activiteiten
aansluiten op de behoeftes van de bezoekers.

Openingstijden:
U bent welkom op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30-15.00 uur