Bij Haags Ontmoeten HWW Zorg Moerwijk bent u welkom om anderen te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen.

Haags Ontmoeten is een ontmoetingsplek in de wijk voor alle ouderen en mantelzorgers. U heeft geen indicatie of verwijzing nodig. De deelnemers waarderen het afwisselende, multiculturele programma dat erop gericht is langer thuis wonen mogelijk te maken.

Deelname is gratis.