Een plek in Bouwlust/Vrederust waar er naast
gezelligheid en een lunch ook activiteiten
zijn zoals beweging, breien, 
een moestuin en een tuin met kippen.
HVP Zorg Samen verwelkomt ouderen met
een migrantenachtergrond. De medewerkers
spreken de Turkse taal voor hen die de
Nederlandse taal niet optimaal beheersen.

Openingstijden:
U bent welkom van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16.00 uur