Wijkcentrum Bezuidenhout heeft een royale ontmoetingsruimte voor de activiteiten van
Haags Ontmoeten. Er is een open inloop en u komt en gaat op uw eigen tijd, doet al dan
niet me aan een creatieve activiteit, leest (samen) de  krant of doet een spelletje. U treft
er wijk- en buurtgenoten die elkaar tot steun willen zijn. 

Openingstijden:
U bent welkom op dinsdag en vrijdag tussen 10.00 -14.00 uur en donderdag tussen 9.30-11:30.