Wijkcentrum Bezuidenhout heeft een royale
ontmoetingsruimte voor de activiteiten van
Haags Ontmoeten. Er is een open inloop en u
komt en gaat op uw eigen tijd, doet al dan
niet me aan een creatieve activiteit, leest
(samen) de krant of doet een spelletje. U treft
er wijk- en buurtgenoten die elkaar tot steun
willen zijn. 

Openingstijden:
U bent welkom op dinsdag en vrijdag tussen 09.30 -14.30 uur en donderdag tussen 10.30-14.00.