Komt u de week bij ons starten? We bespreken de actualiteiten, uiteenlopende thema’s en zaken die u als wijkbewoner bezighouden.

Natuurlijk met een kopje koffie of hee.