Komt u yoga doen bij Haags Ontmoeten Karel van den Oever?
€ 2,- bijdrage per keer.