Haags Ontmoeten Octopus is gespecialiseerd in mensen met een migratieachtergrond.
Wekelijks komt een groep mensen met een Chinese achtergrond bij elkaar voor Tai Chi.

Voor wie?

Ouderen en hun mantelzorgers