Haags Ontmoeten De Burcht

In de Burcht zijn er verschillende HaagsOntmoeten groepen. Elke maandag doenTurkse vrouwen activiteiten met elkaar. Opdinsdagen ontmoeten Marokkaanse vrouwenelkaar. Er wordt samen gegeten, keramiekbeschildert of er is een voorlichting. Opdonderdag en vrijdag zijn alle...

Haags Ontmoeten Moeder en Dochter

Elke dinsdag en woensdag zijn vrouwen uit debuurt van harte welkom . Er zijn verschillendeactiviteiten zoals Nederlandse les, Arabischeles, Koran lezen, voorlichtingen en creatieveactiviteiten. De thee en koffie staat altijd klaaren we delen graag verhalen en...