In de prachtige Julianakerk organiseert Juliana
Plaza een groot aantal activiteiten voor
ouderen uit de buurt. Iedereen is van harte
welkom om aan te sluiten bij de koffie/thee,
een spelletje te doen of om deel te nemen
aan een creatieve activiteit. Met elkaar eten is
een belangrijk onderdeel van de ontmoeting
en op donderdag wordt er gekookt door
leerlingen die het horecavak willen leren.
Regelmatig zijn er activiteiten voor en met de
buurt zoals een voorlichting, optredens en
bingo.

Openingstijden:
U bent welkom op woensdag en donderdag tussen 10.00 – 15.00 uur.