Op deze locatie kunnen alle ouderen en hun
mantelzorgers vrij binnen. Het is een plek om
te ontmoeten, ervaringen te delen en te
ontspannen. Samen iets drinken en/of
meedoen aan allerlei activiteiten. 

Openingstijden: donderdag tussen 12.00-15.00 uur.