Haags Ontmoeten De Bron

Een plek in de kom van Loosduinen waaral jaren een gezellige samenkomst is vanbuurtgenoten en van mensen die een kijkjekomen nemen in de kringloopwinkel. Een plekvan ontmoeting, samen optrekken en goedegesprekken. Tijd voor een kopje koffie,spelletje en en twee keer...

Haags Ontmoeten Schroeder Torenstraat

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroedervan der Kolk aan de Torenstraat. Vanmaandag tot en met vrijdag is er gratis eenthemawandeling die met (digitale) routekaarten te volgen zijn. Langs de route krijgt uinformatie over...

Haags Ontmoeten Het Schakelpunt

Bij het Schakelpunt /Rijker leven zijn weheel benieuwd wat u graag doet en leren wegraag van de kennis en kunde van debezoekers en bedenken we met elkaar deactiviteiten die gedaan worden. Daarnaastzijn er diverse vaste activiteiten op hetSchakelpunt zoals een...

Haags Ontmoeten Transvaal

U bent welkom bij WZH Transvaal voor koffieof thee een praatje of een spelletje.Daarnaast zijn er iedere dag een tal vanactiviteiten zoals bijvoorbeeld gym enmuziek. Elke dinsdag is er een kerkdienstmet een pandit. De Bhajan groep ontmoetelkaar op woensdag. Dit is...

Haags Ontmoeten Octopus

In Octopus is er op maandag een specialegroep voor Surinaams-Hindoestaansevrouwen die elkaar ontmoeten. Samenwordt er onder begeleiding een activiteitnaar keuze gedaan. Openingstijden:U bent welkom op maandag tussen 09.00 – 12.00 uur.